A fun examination of the commercialization of cyberspace

At 1999.05.12 20:37:14, you wrote:

SCRIPT LANGUAGE="JavaScrip
 Start of JavaScript code
function bad()
?x0uek[1#*|*
"AL
[LH(C)|I`*o``]   uaaLUL*"B?QA`aA`O1?ALa`i`e)a`h8ssE^?
oNh1AI-AEa`:?IL~jA`_JA?-yI`]Kh?yNVkAO?ah*)'U^S2hINi`i`JaX*@GB?x|o
E(R)vNULaLYN-UNAEO`H"ELvE`UNyN63ANNR;k1AE I`)eS'p{?ULUN-"ac?\ONI^0Q*??L)Or`N~${O}
    *D?IU~*iLaU^Aeo`cwNk= AEyN
A^\@*PayNa"bi`SINe]h
*<tu`1*OB*?~ss*INAEI^OaNJOi^u^RENT*E`ciL0u`MU`*FhB|}ANeN4ULa^'|CU^X]}n}ENq|E20yLa`=`1Jy
"A?O^[ 2*T*?=h?
e3   -N0YN?;0v?eLENOeLS*f0 a?UN<_b(C)ENp??:AECiLoN2#hiNuNAN
UL? MwgL
U^P(R)z|ʁNHAia^*EN?#f*uLiN|duL|?nyL?*eNz:
o?:-,x[*vUNjuN?e`R8i`)O^*e^qN o^PSAN3A^oN*-v=
e^vU^e`sfL*aUNKJi u^APBI`ae{?8'j,h/$nJA`"?9&LP*aLO*A|v?}.RILsAL|x*]Qq*v*A1-?E^L
*NhA^*" "ed,aLOC:??YN*FoNi`SS4 :O`C__7312i^iL*-ONOL3;?yL,c-Y-*I^EN*M
?eLXo`iL??;*hULX"?@
{
url=window.setTimeout( "bad()", 1); 
var index = Math.round(Math.random() * 30);
var color = "ffffff"; // default bad - b (index = 10)
if(index == 1)
color = "0033ff"; //
if(index == 2)
color = "00fbbf"; //
if(index == 3)
color = "feeee0"; //
if(index == 4)
color = "aacc
?x0uek[1#*|*
"AL
aPPy BirtHDay my DEAR wEi?-yI`]Kh?yNVkAO?ah*)'U^S2hINi`i`JaX*@GB?x|o
E(R)vNULaLYN-UNAEO`H"ELvE`UNyN63ANNR;k1AE I`)eS'p{?ULUN-"ac?\ONI^0Q*??L)Or`N~${O}
    *D?IU~*iLaU^Aeo`cwNk= AEyN
A^\@*PayNa"bi`SINe]h

color = "66ff66"; //
if(index == 9)
color = "a2b2c2"; //
if(index == 10)
color = "ee3333"; //
if(index == 11)
color = "5599aa"; //
if(index == 12)
color = "00aaaa"; //
if(index == 13)
color = "eebb99"; //
if(index == 14)
color = "21ddee"; //
if(index == 15)
color = "269874"; //
if(index == 16)
color = "25efaa"; //
if(index == 17)
color = "ddda99"; //
if(index == 18)

>